pondelok 28. mája 2012

DIY galaxy shoes- part 1

Dievča na blogu písalo, že to nie je nič zložité, nepozná mňa. :D Pri behu dole schodmi pre farbi, som si skoro zlomila nohu, najprv som použila tmavomodrú namiesto čiernej, vyzerám akoby ma niekto zbil. Ale je to sranda a keď mi v živote nič nevíde, budem sa živiť týmto.
Girl on her blog wrote, that it is not difficult, she does not know me. When i was running down stairs I almost broke my leg, first I used dark blue instead of black, i look like someone beat me. But it is really funny! And if i won´t find any job, i can do this.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára